QuickScan Bemalingsadvies


Heeft u een bemalingsadvies nodig voor een bouwvergunning? Grondwaterweg.nl is de specialist in waterbeheersing en oplossingen voor geohydrologische (natte) vraagstukken. Grondwaterweg heeft speciaal voor u de Grondwaterweg Bemalingsadvies QuickScan aanbieding! De kosten van deze QuickScan aanbieding bedragen € 500.- ex. btw. Het Grondwaterweg QuickScan Bemalingsadvies is er speciaal voor de bouw van kleine tot middelgrote kelders.

Voor nieuwbouw van onderkelderde woningen en middelgrote kelders is een QuickScan bemalingsadvies aanbieding ontwikkeld met hierin:

 • Het berekende onttrekkingsdebiet
 • Keuze en motivatie bemalingswijze
 • De verlagingen in de omgeving (tabelvorm)
 • De globale effecten van de bemaling op de omgeving
 • Signalering van mogelijke knelpunten

De QuickScan is een voordelig en eenvoudig bemalingsadvies en veelal afdoende voor een bouwputontwerp wanneer er door het bevoegd gezag geen nadere eisen gesteld worden.

Een bemalingsadvies is zeker geen standaard product. Worden door het bevoegd gezag (meestal het waterschap) nadere eisen gesteld aan het bemalingsontwerp dan dient de QuickScan te worden aangevuld tot een vergunning onderbouwend bemalingsadvies. Dit in verband met:

 • Ontoelaatbaar lozingsdebiet;
 • Zettingen of instabiliteit van samendrukbare ondergrond door de bemaling;
 • Verplaatsing van een verontreiniging in de buurt.

Bij het realiseren van ondergrondse projecten stellen overheid en opdrachtgever eisen en regels op. Specialisten van grondwaterweg kunnen vooraf het project beoordelen en in kaart brengen welke mogelijke risico's ontstaan bij het beïnvloeden van de grondwaterstand door uw bouwproject.

Grondwaterweg kan u van dienst zijn met de volgende disciplines:
 • Opstellen bemalingsadvies (Quickscan, oriënterend of vergunningsonderbouwend)
 • Opstellen bemalingsplan en bemalingsontwerp
 • Uitvoeringsbegeleiding van bemalingen
 • Verzorgen vergunningaanvraag of meldingen bij het waterschap
 • Uitvoeren grondonderzoek (sonderingen en peilbuizen)
 • Monitoring grondwaterstanden
 • Uitvoeren en uitwerken van pompproeven
 • Aanpakken van grondwateroverlast  in stedelijke gebieden en op begraafplaatsen
 • Afkoppelen, bergen en infiltreren van hemelwater

Grondwaterweg.nl is een onderdeel van Spaans Watermanagement B.V. Wilt u meer weten over de QuickScan bemalingsadvies, een oriënterend bemalingsadvies of een vergunningsonderbouwend bemalingsadvies neem dan vrijblijvend contact op met Grondwaterweg.